Strona główna | Nasza Parafia | Grupy parafialne | Galeria | Poradnia rodzin | Kontakt         moderator

Dzisiaj SWFObject embed


Liczba odwiedzin:
Liczniki
od 21.02.2009
Dzisiaj imieniny:

Twoje IP:

Goœci on-line:Papież Franciszek
Archidiecezja
II Synod


Biblicum
Parafie dekanatu
Ćwiklice
Frydek
Góra
Grzawa
Jankowice
MiedŸna
Studzienice
Wola osiedle
Wola


Parafia Grzawa
Wyznanie - Koœciół     Rzymsko-Katolicki
Dekanat MiedŸna
Sołectwo Grzawa


Wieczna adoracja:


8 maja
Odpust parafialny
- ostania niedziela sierpnia lub pierwasza wrzeœnia
Patron parafii

Wydarzenia w Parafii

11.02.2015
Dzień Seniora


25.01.2015
Kolędowanie


18.01.2015
V spotkanie PRD.


28.10.2014
zakończenie i odbiór renowacji ołtarza prawego.


26.10.2014
zebranie Rady parafialnej


31.09.2014
Odpust parafialny


21.06.2014
Wycieczka Ministrantów i Dzieci Maryii


18.05.2014
I komunia œw.


10.05.2014
Jubileusz ks. Jacka Jadasz


26.01.2014
Koncert kolęd


12.01.2014
Spotkanie Rady parafilanej


18.08.2013
Pielgrzymka Kobiet do Piekar Œlšskich


23.06.2013
Spotkanie Rady Parafialnej


19.05.2013
I Komunia œw.


20.04.2013 Wycieczka ministrantów i Dzieci Maryii

10.03.2013 Parafialny Dzień Kobiet

03.03.2013 Wizytacja ks. Biskupa Józefa Kupny

24-26.02.2013 Rekolekcje Wielkopostne
16.02.2013 Dzień Seniora
20.01.2013
spotkanie Rady Parafialnej
17.11.2012
dołšczyliœmy do  Facebook

23.09.2012 zaprzysiężenie Rady Parafialnej
22.09.2012 pielgrzymka Rodzin do Częstochowy
16.09.2012 podziękowanie za udane zbiory
16.09.2012 wybory
do Rady Parfialnej
02.09.2012 Odpust parafialny
28.08.2012 Dożynki Powiatowo - Gminne
19.08.2012 Pielgrzymka
Kobiet do Piekar
07.08.2012 nowa strona www
28.07.2012 nowy
Ksišdz w Parafii
21.01.2009 powstanie strony
Instytucje
CaritasSilesia-Med
Reklama
Witamy na stronie Parafii Grzawa
Nowa strona 1

Grzawa

Skocz do: nawigacji, szukaj

Współrzędne: 49°58′00″N 19°30′00″E / 49.96667°N, 19.5°E

Grzawa

Województwo

œlšskie

Powiat

pszczyński

Gmina

MiedŸna

Powierzchnia

6,24 km²

Położenie

49° 58'  N
19° 30'  E

Wysokoœć

ok. 260 m n.p.m.

Ludnoœć (2006)
 • liczba ludnoœci
 • gęstoœć


463
74,2 os./km²

Strefa numeracyjna
(do 2005)

32

Kod pocztowy

43-227

Tablice rejestracyjne

SPS

Położenie na mapie Polski
 
"Tło mapy lokalizacyjnej, z zaznaczonymi granicami"
 

Grzawa

Grzawa (Rdzawa rok 1563, a także 1524, 1568, 1598, Grdzawa rok 1444, 1772, 1790, Rzawa rok 1517, Gzawa rok 1536, Grdziawa rok 1636, także 1721) – wieœ w Polsce położona w województwie œlšskim, w powiecie pszczyńskim, w gminie MiedŸna.

W latach 1975-1998 miejscowoœć administracyjnie należała do województwa katowickiego.

 

Nazwa oraz herb

Grzawa jest jedynš w Polsce miejscowoœciš o takiej nazwie. Gdyby w przeszłoœci jej pisownia nie przechodziła różnych przeinaczeń, dziœ wioska zwałaby się zapewne Rdzawš. Ongiœ było to okreœlenie koloru wody zabarwionej zwišzkami żelaza. Rzawkš zwano również trzęsawiska ("bażoły") z rdzawš wodš. Trudnš grupę spółgłoskowš "rdz" zapisywano dawniej różnie, co doprowadziło do obecnej, mylšcej formy, skojarzonej ze słowem "grzać".

 

Zabytki

Koœciół p. w. œw. Jana Chrzciciela - œwištynia zbudowana na poczštku XVI wieku. Drewniany, z wieżš o konstrukcji słupowej, na potężnych kłodach tzw. peckach. Wewnštrz koœcioła barokowy ołtarz i organy z XVII wieku. We wnętrzu obrazy z XVII i XVIII wieku, w prezbiterium pozorne okna. Najstarsza na ziemi pszczyńskiej zabytkowa drewniana œwištynia katolicka.

Poprzedni koœciół istniał tu już prawdopodobnie w XIV wieku.

 

Geografia Grzawy

Grzawa leży w Kotlinie Raciborsko-Oœwięcimskiej, w dolinie Wisły. Współrzędne geograficzne centrum wsi wynoszš: 49 stop.58' szerokoœci geograficznej północnej oraz 19 stop. 3' 30'' długoœci geograficznej wschodniej. Teren przylegajšcy od wschodu do koœcioła ma 262 m n.p.m.n natomiast pola nad brzegiem Wisły położone sš o 20 m niżej. Powierzchnia wsi wynosi 624 ha. Mieszka w niej zaledwie 463 osoby (stan na 31.12.2005r.) Jest to najmniejsze sołectwo w gminie MiedŸna. Od strony północnej Grzawa graniczy z MiedŸnš. Zabudowania obu wsi rozgranicza szosa Pszczyna - Oœwięcim. Wschodnim sšsiadem Grzawy jest Góra, zachodnim Rudawki będšce przysiółkiem Rudołtowic. Południowš granicę wsi wyznacza rzeka Wisła, za którš leży Kaniów, sołectwo wchodzšce w skład gminy Bestwina.


 

Historia koœcioła:

 

Koœciół parafialny pw. œw. Jana Chrzciciela w Grzawie wzniesiony został na poczštku XVI wieku. W latach 1580 - 1628 w posiadaniu protestantów, póŸniej odzyskany przez katolików i prawdopodobnie przebudowany ok. 1690 r.

Jest to koœciół drewniany o konstrukcji zrębowej, na podwalinach z kłód dębowych, orientowany, z wieżš konstrukcji słupowej od strony zachodniej. Prezbiterium zamknięte prostš œcianš, z zakrystiš od strony północnej. Nawa szersza od prezbiterium, na rzucie zbliżonym do kwadratu. Dachy nad prezbiterium i nawš siodłowe, kryte gontem. Nad nawš barokowa, szeœcioboczna wieżyczka na sygnaturkę z latarniš, kryta blachš. Wieża o œcianach pochyłych, pobitych gontem, zwieńczona dachem namiotowym, krytym blachš, przechodzšcym w oœmiobocznš, barokowš latarnię. Na zewnštrz koœciół (za wyjštkiem œciany zakrystii) otoczony sobotami wspartymi na słupach z zastrzałami. Soboty otwarte, jedynie wokół wieży szalowane, kryte gontem. Œciany prezbiterium i nawy powyżej dachu sobót szalowane deskami. Pod wieżš, od zachodu, odrzwia pierwotnie zamknięte łukiem półkolistym. Od południa, w kruchcie, odrzwia z zachowanym fragmentem ostrołukowego, gotyckiego nadproża. Okna zamknięte łukami segmentowymi. Wnętrza nakryte płaskimi stropami. Łuk tęczy spłaszczony. Chór muzyczny podparty na czterech słupach, nowszy niż reszta œwištyni.

Wyposażenie wnętrza głównie barokowe, z XVII i XVIII wieku, częœciowo również XIX-wieczne. Ołtarz główny barokowy z końca XVII w., odnowiony w 1870 r., z bogatš dekoracjš snycerskš, rzeŸbami œw. Piotra i œw. Pawła oraz obrazem z 1690 r. przedstawiajšcym Matkę Boskš z Dziecištkiem. Dwa ołtarze boczne oraz organy barokowe, z XVII w.

Od południa, zachodu i północy koœciół otoczony jest drewnianym ogrodzeniem budowanym na zršb, z gontowym, dwuspadowym daszkiem. W ogrodzeniu dwie murowane, tynkowane bramki z wejœciami zamkniętymi półkoliœcie i nakrytymi siodłowymi daszkami gontowymi. Ogrodzenie od wschodu wykonane z desek rozpiętych między murowanymi słupkami.

Najstarsza na ziemi pszczyńskiej zabytkowa drewniana œwištynia katolicka. Poprzedni koœciół istniał tu już prawdopodobnie w XIV wieku.

 

 

Tekst zapożyczony z "Wolnej Encyklopedii"

 


 

Patron Parafii

 

 Œwięty Jan  Chrzciciel
 

 

Według Nowego Testamentu Jan Chrzciciel urodził się pół roku przed Jezusem z Nazaretu w wiosce Ain Karim. Był synem żydowskiego kapłana Zachariasza i Elżbiety, która była krewnš Maryi z Nazaretu. Jego narodziny zapowiedziane były jako dowód prawdziwoœci zapowiedzi złożonych przez Archanioła Gabriela Maryi w czasie zwiastowania, a także przepowiedziane były jego ojcu przez anioła w Œwištyni Jerozolimskiej.

W doœć młodym wieku Jan, zapewne po œmierci podeszłych wiekiem rodziców, zrezygnował z możliwoœci zostania kapłanem i rozpoczšł życie pustelnika na Pustyni Judzkiej, gdzie prawdopodobnie zetknšł się z esseńczykami. Na pustyni został powołany na proroka, a jego głównym zadaniem stało się wzywanie ludzi do nawrócenia oraz przygotowanie drogi do publicznej służby Mesjasza. Głosił potrzebę nawrócenia wewnętrznego i odnowy duchowej ludzi. Symbolem tego przygotowania był symboliczny chrzest udzielany przez proroka słuchaczom jego nauk w rzece Jordanie.

Niedługo po spotkaniu i ochrzczeniu Jezusa, Jan został wtršcony do więzienia za jawne krytykowanie niemoralnego małżeństwa tetrarchy Galilei, Heroda Antypasa. Na skutek spisku żony Heroda, Herodiady, Jan został œcięty ok. 32 roku.

Dokładna data œmierci Jana Chrzciciela nie jest znana. Badacze datujš moment œmierci proroka na koniec lat dwudziestych I wieku n.e.[2] albo okres między 34 a 36 rokiem[3].

Kult

Jezus tak okreœlił Jana:

„

Coœcie wyszli oglšdać na pustyni? (...) Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto ja posyłam mego wysłańca przed Tobš, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela.

”

— (Mt 11, 7-11; Łk 7, 24-27)

Grób i relikwie

Według tradycji chrzeœcijańskiej i muzułmańskiej, grób Jana Chrzciciela znajduje się w Wielkim Meczecie Umajjadów w Damaszku. Relikwie prawej ręki proroka, które były przez wieki talizmanem zakonu joannitów majš znajdować się w czarnogórskim monasterze Narodzenia Matki Bożej w Cetyni. Relikwie palców Jana Chrzciciela przechowywane sš w Sienie i Stambule. W 2010 fragmenty szczštków œwiętego znaleziono w ruinach prawosławnego klasztoru na wysepce Œwiętego Iwana niedaleko Sozopola, na południowym wybrzeżu Morza Czarnego w Bułgarii. Relikwie wraz z alabastrowym relikwiarzem były zamurowane w ołtarzu nieczynnego od stuleci klasztoru[4].

Patronat

Jan Chrzciciel jest patronem wielu państw i miast, m.in. :

Jest patronem wielu zakonów, m.in. joannitów (Kawalerów Maltańskich), mnichów, dziewic, pasterzy i stad, kowali, krawców, kuœnierzy, rymarzy; abstynentów, niezamężnych matek, skazanych na œmierć. Jest orędownikiem podczas gradobicia i w chorobach epilepsji.

Dni obchodów

Wspomnienie œw. Jana Chrzciciela w Koœciele katolickim obchodzone jest dwukrotnie:

Cerkiew prawosławna wspomina œwiętego proroka i poprzednika Pańskiego szeœciokrotnie:

 

 


| II Synod Archidiecezji Kat. | Parafialna Rada Duszpasterska | Schola | DSL | Renowacja| Reklama| Mod| |
Copyright Š 2009-2014. All Rights Reserved Parafia Grzawa - Portalwwwstat4u

ostatnia aktualizacja strony - 22.02.2015