Strona główna | Nasza Parafia | Grupy parafialne | Galeria | Poradnia rodzin | PRD | Kontakt      administrator    wersja mobilna

Dzisiaj SWFObject embed


Liczba odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin

od 21.02.2009
Gości on-line:
Wydarzenia w Parafii

Wspólnota Żywego RóżańcaIntencje „Żywego Różańca” na rok 2014:
1.  O umocnienie wiary w duszach wiernych
2.  Modlitwa w intencjach :

- Kościoła i Ojca Świętego
- O pokój i nawrócenie grzeszników przez wstawiennictwo M.B.Różańcowej

3.  O ochronę przed duchowymi zagrożeniami.
4.  O ożywienie działalności Apostolskiej

Zyskanie Odpustu Zupełnego :

1.  W dniu przyjęcia do Żywego Różańca
2.  Niepokalanego Poczęcia N.M.P. 8.XII
3.  Bożego Narodzenia
4.  Ofiarowania Pańskiego 2.II
5.  Zwiastowania Pańskiego 25.III.
6.  Zmartwychwstania Pańskiego .
7.  Wniebowzięcia N.M.P. 15.VIII.
8.  Matki Bożej Różańcowej 7.X.


Modlitwa (jako akt strzelisty w trudnych sytuacjach)

Dozwól mi Cię chwalić ,
Panno Przenajświętsza ,
Daj mi moc przeciwko
Nieprzyjaciołom TwoimMinistranci
Nasz Patron
Bardzo wielu świętych było ministrantami. Służyli oni wiernie Chrystusowi i dzisiaj są patronami ministranów.

Każdy z nich osiągnął doskonałość dzięki:
- pracowitości
- sumienności
- gorliwości
- żarliwej modlitwie
- codziennemu naśladowaniu Chrystusa

Do patronów ministrantów należy:
św. Tarsycjusz - męczennik rzymski III wiek

Nasi patronowie uczą nas, że Jezus każdego zaprasza na drogę do świętości!


Duszpasterstwo ministrantów - LINK     Zbiórki formacyjne : Sobota godz. 10:00

Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej
Dzieci Maryi
Dzieci Maryi i Młodzież Maryjna nazywana również JMV – stowarzyszenie Dzieci Maryi obejmuje młode dziewczęta i chłopców, którzy chcą żyć duchem maryjnym i szerzyć cześć Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej.
Powstało ono pod wpływem objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure w 1830r, w kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Paryżu. Zostało zatwierdzone przez papieża Piusa IX dnia
20 czerwca 1847 roku. Jest ono
zarejestrowane w Papieskiej Radzie Świeckich.

W Polsce Stowarzyszenie istnieje i działa od 1852 r. W okresie
powojennym, chociaż oficjalnie zostało rozwiązane w miarę istniejących
możliwości rozwijało swoją działalność. Stowarzyszenie kieruje się przepisami

Kodeksu Prawa Kanonicznego o Stowarzyszeniach i Statutem zatwierdzonym przez
wizytatora Polskiej Prowincji Księży Misjonarzy oraz

Konferencję Episkopatu Polski. Celem Stowarzyszenia jest pogłębianie
nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny i szerzenie Jej kultu: wychowanie
wszystkich członków w wierze i w życiu modlitwy, budzenie i rozwijanie ducha
apostolskiego w służbie ubogim, szczególnie młodym ofiarom nędzy duchowej i
materialnej, dobre przygotowanie członków Stowarzyszenie do współpracy z różnymi
dziedzinami duszpasterstwa w myśl zaleceń Kościoła.

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryi osiąga swój cel poprzez korzystanie z
takich środków jak: przeżywanie
Eucharystii,
kontemplację osoby Maryi, naśladowanie Maryi i praktykowanie Jej cnót,
rozpowszechnianie i noszenie Cudownego Medalika zgodnie z obietnicą zawartą w
słowach Maryi: "Wszyscy, którzy nosić go będą otrzymają wiele łask", poznawanie
historii objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure i symboliki Cudownego
Medalika. Hasłem Stowarzyszenia są słowa: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl
się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy". Dzieci Maryi idąc za wezwaniem
Matki Bożej wypowiadają tę modlitwę jak najczęściej. Zawołaniem Dzieci Maryi są
słowa: "Cześć Maryi" odp.: "Cześć Niepokalanej". Znakiem rozpoznawczym jest
medal Niepokalanej objawiony św. Katarzynie Laboure. Stowarzyszenia zawsze noszą
na szyi medalik.   Dzieci Maryi - LINK


Zbiórki formacyjne: Sobota godz. 11:00

Parafialna Rada Duszpasterska | Schola | DSL | Renowacja| Reklama| Mapa strony| Mod|
Copyright © 2009-2019. All Rights Reserved Parafia Grzawa - Portalwww

stat4u

ostatnia aktualizacja strony - 25.05.2018